TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG  TỔ CHỨC  LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

18 June 2021

Để phục vụ cho hoạt động SXKD của Tổng công ty Đức Giang trong thời gian trước mắt và lâu dài, công...

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG VÀ QUYÊN GÓP ỦNG HỘ  “QUỸ PHÒNG DỊCH COVID–19”

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG VÀ QUYÊN GÓP ỦNG HỘ “QUỸ PHÒNG DỊCH COVID–19”

11 June 2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra lâu dài và phức tạp, khó lường; Hưởng ứng lời kêu gọi của...

«
»

PRODUCTION NETWORK

ht

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

12880175
Today
Yesterday
All
1957
5005
12880175