ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

01 April 2020

Ngày 19/03/2020, Tổng công ty Đức Giang đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 với sự tham dự của 60/561 Cổ đông, chiếm 94% số...

CHỨNG NHẬN QUY CHUẨN IQC SẢN PHẨM KHẨU TRANG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG

CHỨNG NHẬN QUY CHUẨN IQC SẢN PHẨM KHẨU TRANG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG

20 March 2020

Ngày 14/03/2020, Sản phẩm khẩu trang 3 lớp kháng khuẩn của Tổng công ty Đức Giang đã được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC Việt Nam...

«
»

PRODUCTION NETWORK

ht

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

 

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS