Hàng năm, TCT Đức Giang thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động...      Năm nay với chủ đề năng suất và chất lượng, ngày…
      Tổng công ty Đức Giang luôn là doanh nghiệp đi đầu hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phát triển thị trường nội địa là một trong những chiến lược phát triển quan trọng của TCT.      Tham…
           Nhiều năm qua Tổng công ty Đức Giang có truyền thống về việc làm từ thiện và các hoạt động xã hội.cụ thể như: -         Gần 20 năm qua Tổng công ty đã phụng dưỡng suốt đời 10 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng -        …