Là một trong những tên tuổi lớn của ngành may mặc Việt Nam, Tổng công ty Đức Giang luôn khẳng định vị thế của mình trong việc nghiên cứu phát triển thị trường để phục vụ tốt nhất khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh các nhãn hàng truyền…
Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty họp ngày 16/6/2014, ngày 24 tháng 6 năm 2014, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Giang(TIDG) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Bích…
Là đơn vị anh hùng, trong nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự tại TCT ĐG luôn được giữ vững, ổn định, sự phối kết hợp giữa Tổng công ty Đức Giang với CA phường Đức Giang, CA quận Long Biên và CA TP Hà Nội rất nhịp…