Tài liệu ĐHĐCĐ Tổng công ty Đức Giang - CTCP năm 2018 gồm có: Thư mời, giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, giấy xác nhận, chương trình ĐH, BCBKS, BCTGĐ, BC HĐQT và các tờ trình cần thông qua ĐH. Quý CĐ của TCT tải các tài liệu về tại…
Page 1 of 8

THỐNG KÊ

7416604
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
2128
4291
7416604