TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ TIÊU CHUẨN ISO

Rate this item
(2 votes)

                  Cer1       cer2 

Qui tắc ứng xử của Tổng Công Ty Đức Giang

Tổng Công Ty Đức Giang xây dựng và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng luật pháp của nhà nước và các quy định của địa phương theo các nội dung chủ yếu dưới đây:

Lao động trẻ em

  • Tổng Công Ty Đức Giang không khuyến khích và không sử dụng lao động trẻ em dưới 16 tuổi.

  • Công nhân từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Văn phòng có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi để can thiệp với các cấp quản lý, các bộ phận để bố trí về thời gian lao động, giải quyết các chế độ cứu trợ theo đúng thủ tục.

Lao động cưỡng bức

Tổng Công Ty Đức Giang cấm mọi hình thức ép buộc công nhân làm việc ngoài ý muốn, không tự nguyện

Sức khoẻ và an toàn

Công ty đảm bảo cho công nhân được làm việc trong điều kiện môi trường an toàn, không có hại đến sức khoẻ, được trang bị bảo hộ lao động theo ngành nghề làm việc, túi thuốc cấp cứu để tại nơi làm việc của từng ca sản xuất, các công trình vệ sinh đầy đủ và thuận lợi cho người lao động. Hàng năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ.

Tự do công đoàn và quyền thoả ước tập thể

Công nhân được quyền tự do hội họp, đoàn thể theo ý muốn mà không bị phân biệt đối xử. Công ty không can thiệp và không cản trở các hoạt động của công đoàn, Công ty còn tạo điều kiện để công đoàn hội họp khi cần.

Phân biệt đối xử

Công ty cấm mọi hình thức phân biệt đối xử, trù dập trong việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, giới tính, tôn giáo, tất cả cán bộ công nhân viên được đối xử công bằng.

Kỷ luật

Công ty không khuyến khích và không cho phép được sử dụng nhục hình, lăng nhục, áp bức, đe dọa, đánh đập người lao động.

Thời gian làm việc

  • Thời gian làm việc của công nhân viên không quá 48h/1tuần.

  • Thời gian làm thêm giờ không quá 12h/1 tuần.

Tiền lương và phúc lợi

  • Công ty trả lương gồm cả các khoản phúc lợi khác mà bằng hoặc vượt quá mức lương tối thiểu yêu câù. Công ty cấm mọi hình thức trừ lương, cơ chế và cơ cấu tiền lương được phổ biến công khai và rõ ràng đến người lao động.

  • Thời gian làm thêm giờ vào ngày thường được trả gấp 1,5 lần so với ngày thường

  • Thời gian làm thêm giờ vào ngày chủ nhật được trả gấp 2 lần so với ngày thường

  • Thời gian làm thêm giờ vào ngày lễ được trả gấp 3 lần so với ngày thường

Hệ thống quản lý

Công ty cam kết bảo vệ quyền lợi cho người lao động, môi trường làm việc được sạch sẽ - an toàn, thời gian làm việc theo đúng quy định. Công ty bảo đảm chăm lo sức khoẻ cho người lao động, cơ chế tiền lương được phổ biến công khai cho người lao động biết, thời gian làm việc được giới hạn theo quy định.

  Tiêu chuẩn ISO

Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng sản phâm, một trong những yếu tố quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp, từ năm 2000 Công ty đã xây dựng và áp dụng có hiệu quả Hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Đồng thời Công ty cũng xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO-14001.Công ty đã được cấp hai loại chứng chỉ trên và cứ 3 năm lại được đánh giá lại và cấp chứng chỉ mới. Dưới đây là Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cấp ngày 28-9-2006 và ISO 14001 :2004 cấp ngày 5-9-2006.

THỐNG KÊ

13676985
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
6217
6064
13676985