NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Năng lực sản xuất của toàn công ty

 

 

Tổng số công nhân:

 

8450

Số dây chuyền may:

144

Máy may 1 kim:

4701

Máy may 2 kim:

453

Máy vắt sổ:

325

Máy thùa khuyết:

88

Máy đính cúc:

104

Máy chuyên dùng khác:

1329

 

Năng lực sản xuất/năm:

 

Sơ-mi

 

6,800,000

Jacket

3,050,000

Quần

1,000,000

CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH

Xí nghiệp may 1
 

 

Tổng số công nhân:

 

425

Số dây chuyền may:

 

8

Máy may 1 kim:

 

211

Máy may 2 kim:

 

24

Máy vắt sổ:

 

24

Máy thùa khuyết:

 

2

Máy đính cúc:

 

6

Máy chuyên dùng khác:

 

125

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  300,000

Quần

  200,000
 
Xí nghiệp may 2
 

 

Tổng số công nhân:

 

515

Số dây chuyền may:

 

8

Máy may 1 kim:

 

162

Máy may 2 kim:

 

24

Máy vắt sổ:

 

24

Máy thùa khuyết:

 

12

Máy đính cúc:

 

17

Máy chuyên dùng khác:

 

85

Năng lực sản xuất/ năm

Sơ-mi

  1,600,000
 
Xí nghiệp may 4
 

 

Tổng số công nhân:

 

450

Số dây chuyền may:

 

8

Máy may 1 kim:

 

203

Máy may 2 kim:

 

24

Máy vắt sổ:

 

24

Máy thùa khuyết:

 

2

Máy đính cúc:

 

5

Máy chuyên dùng khác:

 

102

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  300,000

Quần

  100,000
 
Xí nghiệp may 6
 

 

Tổng số công nhân:

 

430

Số dây chuyền may:

 

8

Máy may 1 kim:

 

225

Máy may 2 kim:

 

24

Máy vắt sổ:

 

24

Máy thùa khuyết:

 

2

Máy đính cúc:

 

11

Máy chuyên dùng khác:

 

122

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  300,000

Quần

  100,000
 
Xí nghiệp may 8
 

 

Tổng số công nhân:

  605

Số dây chuyền may:

 

10

Máy may 1 kim:

 

222

Máy may 2 kim:

 

28

Máy vắt sổ:

 

28

Máy thùa khuyết:

 

15

Máy đính cúc:

 

15

Máy chuyên dùng khác:

 

103

Năng lực sản xuất/ năm

Sơ-mi

  1,700,000
 
Xí nghiệp may 9
 

 

Tổng số công nhân:

 

430

Số dây chuyền may:

 

8

Máy may 1 kim:

 

208

Máy may 2 kim:

 

25

Máy vắt sổ:

 

16

Máy thùa khuyết:

 

1

Máy đính cúc:

 

6

Máy chuyên dùng khác:

 

98

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  250,000

Quần

  100,000
 
Xí nghiệp thêu
 
 

Số máy thêu Tajima: 4 máy, tổng số 72 đầu trong đó 32 đầu 9 chỉ và 40 đầu 6 chỉ

 
Xí nghiệp giặt
 

 

Số máy giặt:

 

9

Số máy sấy

 

12

Khả năng giặt:

 

Giặt nước, giặt en-dim, giặt đá, tẩy trắng.

Năng lực sản xuất:

 

3.000.000 sp/năm

 
Xí nghiệp bao bì các-tông
 

 

Công suất

 

1.500.000 m2 các-tông /năm

 

CÔNG TY MAY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT THÀNH BẮC NINH

 
Cơ sở 1
 

 

Địa chỉ: xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.865182

Số công nhân

 

950

Dây chuyền may:

 

16

Máy may 1 kim:

 

458

Máy may 2 kim:

 

47

Máy vắt sổ:

 

30

Máy thùa khuyết:

 

10

Máy đính cúc:

 

6

Máy chuyên dùng khác:

 

168

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  400,000

Quần

  100,0008
 
Cơ sở 2
 

 

Địa chỉ: Địa chỉ: xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241.878901

Số công nhân

 

920

Dây chuyền may:

 

16

Máy may 1 kim:

 

475

Máy may 2 kim:

 

61

Máy vắt sổ:

 

27

Máy thùa khuyết:

 

4

Máy đính cúc:

 

5

Máy chuyên dùng khác:

 

136

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  450,000

Quần

  200,000
 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY HƯNG NHÂN THÁI BÌNH

 
Cơ sở 1
 

 

Địa chỉ:  xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 036.862317

Số công nhân

 

930

Dây chuyền may:

 

16

Máy may 1 kim:

 

779

Máy may 2 kim:

 

58

Máy vắt sổ:

 

26

Máy thùa khuyết:

 

16

Máy đính cúc:

 

6

Máy chuyên dùng khác:

 

89

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  400,000

Quần

  100,000
 
Cơ sở 2
 

 

Địa chỉ: khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.
Điện thoại: 036.846092 - 036.846093

Số công nhân

 

1550

Dây chuyền may:

 

27

Máy may 1 kim:

 

786

Máy may 2 kim:

 

56

Máy vắt sổ:

 

63

Máy thùa khuyết:

 

18

Máy đính cúc:

 

20

Máy chuyên dùng khác:

 

135

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  3,500,000

Quần

  150,000
 

CÔNG TY MAY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT THANH - THANH HÓA

 

Địa chỉ: Km3 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá
Điện thoại: 037.940164

Số công nhân

 

1050

Dây chuyền may:

 

19

Máy may 1 kim:

 

972

Máy may 2 kim:

 

82

Máy vắt sổ:

 

39

Máy thùa khuyết:

 

6

Máy đính cúc:

 

7

Máy chuyên dùng khác:

 

166

Năng lực sản xuất/ năm

Jacket

  500,000

Quần

  100,000

本社

社名: 
Duc Giang Corporation (略称 DUGARCO)
本社所在地: 
No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam
電話・連絡先:  +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn
sales@mayducgiang.com.vn

連絡

生産能力

計24工場= 160生産ライン〜10,600人の労働者
- 500万ジャケット、コート、ブレザー
- 男性と女性のための1500万シャツ
- 100万ズボン
- 200万セットのおしゃれな服、制服、作業服

Chi tiết