Báo cáo tình hình quản trị công ty với UBCK NN
Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tổng Công Ty Đức Giang đã tổ chức họp HĐQT với nội dung: 1.    Thống nhất thông qua Báo Cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018. 2.    Thông qua kế hoạch 2019. 3.    Một số trọng tâm và…
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT tháng 8 năm 2018 của Tổng Công Ty Đức Giang - CTCP

本社

社名: 
Duc Giang Corporation (略称 DUGARCO)
本社所在地: 
No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam
電話・連絡先:  +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn
sales@mayducgiang.com.vn

連絡

生産能力

計24工場= 160生産ライン〜10,600人の労働者
- 500万ジャケット、コート、ブレザー
- 男性と女性のための1500万シャツ
- 100万ズボン
- 200万セットのおしゃれな服、制服、作業服

Chi tiết

THỐNG KÊ

7690440
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1272
7552
7690440