TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 --------------------- Kính gửi:          Quý cổ đông Tổng công…
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 --------------------- Kính gửi: Quý cổ đông……………………………………………………………….            Mã số cổ đông………/MĐG;   Số…
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu chứng khoán  Kích vào đây để tải
Page 7 of 8

Trụ sở chính

10s

Liên hệ

Năng lực sản xuất

Tổng cộng: 24 nhà máy = 160 dây chuyền sản xuất ~ 10.600 lao động
- 5 triệu áo Jacket, Coat, Blazer
- 15 triệu áo sơ mi nam, nữ
- 1 triệu quần các loại
- 2 triệu bộ quần áo thời trang, hàng đồng phục và bảo hộ lao động

Chi tiết

THỐNG KÊ

8133096
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
13719
6044
8133096