Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự ĐHCĐ thường niên năm 2023. Thời gian: 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 20/04/2023 Địa điểm: Hội trường TCT Đức Giang, số 59, phố Đức Giang, Phường Đức Giang,…
Page 6 of 17

Trụ sở chính

10s

Liên hệ