Thông báo về việc mua cổ phần TCT Đức Giang

Kính gửi quý cổ đông hiện hữu của Tổng Công Ty Đức Giang - CTCP.
Sau thông báo về việc phát hành thêm cổ phiếu của TCT, đến nay còn một số cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu chưa đến đăng ký mua. Vậy: TCT thông báo cho những cổ đông có trong danh sách dưới đây đến đăng ký. Sau ngày 28/08/2017, nếu quý cổ đông không đăng ký đúng hẹn công ty sẽ xử lý theo luật của UBCK nhà nước.
Trân trọng thông báo!
Danh sách một số cổ đông chưa đăng ký và số CP được mua.
 
MCĐ HỌ TÊN(0) SỐ ĐKSH(1) NGÀY CẤP(2) ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ(3) cổ phần được mua
MGG023 Cao Thị Thanh Loan 012648694 02/10/2003 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
160
MGG069 Lê Hữu Dụng VSDMGGLĐ74 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
1201
MGG070 Lê Khánh An VSDMGGLĐ3 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
5
MGG088 Lê Thị Thu Huyền VSDMGG012496213 26/02/2002 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
177
MGG098 Lê Đức Hào VSDMGGLĐ126 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
5
MGG147 Nguyễn Như Quỳnh VSDMGGLĐ363 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
11
MGG152 Nguyễn Sơn Trường VSDMGGLĐ457 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
784
MGG177 Nguyễn Thị Hiền VSDMGGLĐ138 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
40
MGG186 Nguyễn Thị Hạnh 001171011135 05/01/2017 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
51
MGG188 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên VSDMGGLĐ318 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
11
MGG204 Nguyễn Thị Kim Lý VSDMGGLĐ271 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
112
MGG249 Nguyễn Thị Thu Hường 001170002152 18/11/2014 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
108
MGG261 Nguyễn Trung Thành VSDMGGLĐ395 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
336
MGG275 Nguyễn Văn Quất 010797010 31/05/2007 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
57
MGG279 Nguyễn Văn Tiến VSDMGGLĐ441 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
11
MGG286 Nguyễn Đình Bốn 34068001322 07/07/2015 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
68
MGG301 Ngô Văn Thọ VSDMGGLĐ406 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
62
MGG303 Phan Minh Hà 011968003 28/08/2012 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
97
MGG305 Phan Thị  Huyền VSDMGGLĐ218 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
85
MGG328 Phạm Thị Dung 001160008775 13/06/2016 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
197
MGG339 Phạm Thị Thanh VSDMGGLĐ91 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
920
MGG353 Phạm Xuân Thụy 145112639 02/06/2010 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
22
MGG371 Trần Quốc Huy VSDMGGLĐ215 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
80
MGG399 Trần Tuấn Anh VSDMGGLĐ10 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
224
MGG403 Trần Văn Dư VSDMGGLĐ61 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
11
MGG408 Trần Đình Huy 121246049 22/08/2015 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
40
MGG441 Vũ Thị Lan Phương 168521739 18/07/2011 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
68
MGG455 Vũ Đức Hà VSDMGGLĐ96 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
336
MGG459 Vương Thị Thuý Minh 011633944 25/03/2010 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
91
MGG466 Đinh Trần Lợi VSDMGGLĐ263 30/04/1975 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
94
MGG474 Đoàn Trần Linh Phi 011796891 18/03/2008 Tổng công ty Đức Giang - CTCP
Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
1120
Read 6125 times Last modified on Saturday, 19 August 2017 16:37

THỐNG KÊ

11764895
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
5557
7479
11764895